تماس: 02188525465 ورود

شرکت فني مهندسي مهر صنعت ليسار در سال 1387 با تمرکز برارائه راه حلهاي نوين در صنعت IT تاسيس گرديده است. باتوجه به رشد روز افزون تکنولوژيهاي متنوع در حوزه هاي مختلف IT ، بطور نسبي در تمامي نهادها و ارگانها ، اصناف و موسسات بانکي و غير بانکي کشورمان نيز اين روند هرچند با سرعت کمتر اما درحال رشد است .

اين شرکت سعي دارد با توجه به تجارب و تخصص نيروهاي خود در اين زمينه، همپاي ديگر شرکتهاي آي تي در معرفي و ارائه راه کارهاي جديد ، منطقي ، بروز و همچنين توليدات و ارائه راهکارهای  متنوع و مورد نياز جهت تسهيل روند موجود در اين حوزه که به نوعي با ارائه خدمات هوشمندانه مرتفع ميشود، نقش موثرتري را ايفا نمايد.